Omdat niet iedereen direct weet of turnen iets voor hem is kan je bij ons de eerste 3 lessen komen proberen.

Inderdaad, deze lessen zijn gratis maar je bent toch verzekerd !

Vanaf les 4 moet het lidgeld betaald worden dat je hieronder kan vinden.

Groep Lidgeld/jaar
Kleuter € 75,00
Miniem € 80,00
Cadet € 80,00
Scholier € 95,00
Junior € 95,00
Aspirant-senior € 95,00
Senior € 95,00
Blijf - Fit per uur € 70,00 + € 50,00

recrea (na selectie)

afhankelijk van aantal dagen

Het derde kind van een gezin krijgt 50% korting.

Gelieve lidgelden te storten met duidelijke vermelding van Naam en Voornaam turner + afdeling op :

    -   rekeningnummer 979­-2562896­-64 

    -   IBAN BE29­ 9792­ 5628­ 9664 en BIC ARSPBE22

 

facebook

facebook turnkring D&V

D&V Intranet