Afspraken bij het begin van het nieuwe turnjaar

Om een goed verloop van het nieuwe turnjaar te waarborgen is het nodig dat iedereen zich aan enkele afspraken houdt.
Zeker voor nieuwe leden is het belangrijk de werking van onze turnkring te kennen.
 
De vereniging spoort leden en bezoekers aan en stimuleert hen om te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar de activiteiten en evenementen te komen.

 

1.     Tijdens de oefenstonden is het noodzakelijk dat alle deelnemers de voorgeschreven gepaste kledij dragen.
2.     Roken is tijdens de lessen en in de sportzalen verboden
3.     Er dient grote zorg besteed te worden aan het turnmateriaal en alle sportzalen moeten steeds proper achtergelaten worden.
4.      Onze vereniging is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstal of beschadiging van persoonlijke zaken als uurwerk, GSM, fiets, kledij, ‚ĶWij raden dan ook aan het overbodige thuis te laten.
5.      Wij zullen nooit dulden dat leden het goede verloop van de lessen door hinderlijk gedrag verstoren. In uiterste omstandigheden kan het bestuur, in samenspraak met leiding en ouders, na voorlopige schorsing eventueel overgaan tot verwijdering van het lid.
6.      Een deel van het lidgeld wordt voorzien voor de verzekering van elk lid. Omdat wij niet-verzekerde leden onmogelijk aan de oefenstonden kunnen laten deelnemen dringen wij er op aan dat het lidgeld betaald wordt bij de aanvang van het turnjaar, zoniet zien we ons verplicht deze leden te weigeren. Vooraleer definitief aan te sluiten kan een toekomstig lid eerst drie proeflessen volgen.
7.      Het is niet de bedoeling dat de ouders de lessen volgen. Zij kunnen de resultaten bekijken tijdens de jaarlijkse turnshow, de vriendjesdag in december en de brevettendag op het einde van het seizoen.
Als iedereen zich aan bovenstaande afspraken houdt, zijn we er van
overtuigd dat het nieuwe sportjaar weer een topper wordt.
Het bestuur dankt alvast alle ouders en leden voor het vertrouwen in onze vereniging.